Zdjęcie Szkolenie doskonalące Sztabu Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów galeria/146 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 23.11.2011 r. odbyło się szkolenie doskonalace sztabu Komendanta Powiatowego, którego tematem był, pozorowany pożar zbiornika o poj. 5000 m3 ON w Bazie Paliw Nr 3 w Boronowie. W ćwiczeniach udział brali funkcyjni sztabu Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu oraz kadra dowódcza .

Szkolenie składało się z dwóch etapów tematycznych.  Pierwszy polegał na wypracowaniu skutecznego przeprowadzenia natarcia w celu ugaszenia cieczy w zbiorniku. Drugi etap obejmował wyjazd  uczestników szkolenia na teren Bazy Paliw w Boronowie, w celu spotkania z kierownictwem Zakładu  zaznajomienia z systemami zabezpieczenia pożarowego
{gallery}galeria/146{/gallery}