Zdjęcie Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Rady Powiatu w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu
W dniu 21.11.2011 roku o godz. 12.30. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa.  W trakcie posiedzenia Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu st.bryg. Michał Chrząstek omówił realizację zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu lublinieckiego. Członkowie Komisji zostali zapoznani z działalnością Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Zintegrowanego Stanowiska Powiadamiania Ratunkowego w Lublińcu.