Zdjęcie III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lublińcu
W dniu 19.11.2011 roku w Herbach o godz. 11.00. odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lublińcu.

W zjeździe uczestniczyli delegaci oraz przedstawiciele wybrani  przez Zarządy Miejskie i Gminne Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu.
Spośród zaproszonych gości swoją obecnością min. zaszczycili :

dh Ireneusz SKUBIS - członek Zarządu Głównego ZOSP RP,
st. bryg. Michał CHRZĄSTEK - Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu,
Joachim SMYŁA - Starosta Lubliniecki,
Zdzisław UNGLIK - Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin,
Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin powiatu lublinieckiego.

Podczas zjazdu zatwierdzony został skład Zarządu Powiatowego oraz wybrano Prezydium Zarządu. Została również wybrana komisja rewizyjna.
Skład Zarządu Powiatowego na lata 2011-2016 przedstawia się następująco:

Prezes – dh Krzysztof STRZODA
Wiceprezes – dh Alojzy CICHOWSKI
Wiceprezes – dh Bogdan BROL
Sekretarz – dh Piotr PARYS
Skarbnik – dh Edward OPIEŁKA
Członek Prezydium – st. bryg. Michał CHRZĄSTEK
Członek Prezydium – dh Roman BANDUCH
Członek Prezydium – dh Krzysztof OLCZYK
Członek Prezydium – dh Stanisław WRĘCZYCKI
Członek – dh Bogusław BADURA
Członek – dh Ireneusz CZECH
Członek – dh Alfred GARUS
Członek – dh Alfred JOCHEM
Członek – dh Franciszek KOWALSKI
Członek – dh Damian NOWACKI
Członek – dh Krzysztof NOWACK
Członek – dh Andrzej STYCZYRZ
Członek – dh Hubert SWOBODA
Członek – dh Grzegorz ZIAJA

Skład komisji Rewizyjnej :

Przewodniczący – dh Norbert HADZIK
Wiceprzewodniczący – dh Daniel KOZIOŁ
Sekretarz – dh Mirosław  GAŁUSZKIEWICZ
Członek - dh Paweł NOSOLIK
Członek - dh Grzegorz KRAWCZYK
Członek - dh Roman KOŁACZUCH
Członek – dh Bronisław TUKAJ
Członek – dh Marek SZYSZKA

Delegatami na zjazd Oddziału Wojewódzkiego zostali wybrani:

dh Krzysztof STRZODA
dh Bogdan BROL
dh Roman BANDUCH
dh Hubert SWOBODA

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zostali”

dh Krzysztof STRZODA
dh Bogdan BROL

Siedziba Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Lubliniec ul. PCK 10.