Zdjęcie Wizyta młodzieży z SOSW dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu
W dniu 18 listopada 2011r grupa młodzieży z SOSW dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu odwiedziła Komendę Powiatową PSP w Lublińcu. Młodzi ludzie zwiedzając Komendę zapoznali się z pracą Powiatowego Stanowiska Kierowania, gdzie mogli zobaczyć w jaki sposób przyjmowane są zgłoszenia o zdarzeniach a także jak dysponowane są samochody bojowe. Zobaczyli również sprzęt będący na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej. Największą atrakcją dla chłopców była możliwość wejścia do kabiny kierowcy samochodu bojowego. Młodzież oraz ich opiekunowie otrzymali drobne gadżety z logo Komendy.