W wyniku przeprowadzonych testów ustalono co następuje:
- ilość osób zakwalifikowanych do oceny kandydatów - 15 osób,
- do testów stawiło się 15 osób,
- każdy kandydat musi zaliczyć test Harvarda z wynikiem sprawności min. 50,
- minimalną liczba punktów jakie kandydat musi zdobyć w teście sprawności fizycznej jest 46 punktów ( średnia punktów z 3 konkurencji - drążek, bieg 50 m i bieg 1000 m), - z ogólnej liczby 15 osób w wyniki były następujące:

Imię i Nazwisko Test Harvarda Średnia punktów z 3 konkurencji Wyniki testów
Węgrzyński Grzegorz 64,6 57,3 zaliczone
Bryłka Marcin 80,2 52 zaliczone
Walasik Michał 72,1 51,6 zaliczone
Kulig Piotr 73,8 49,6 zaliczone
Skuła Łukasz 83,7 48,3 zaliczone
Trac Adrian 85,7 47,6 zaliczone
Sołtykowski Michał 81 43,6 nie zaliczone
Kopyciok Dariusz 79,3 40 nie zaliczone
Jelonek Arkadiusz 67,2 37 nie zaliczone
Chmiel Mariusz 67,8 35 nie zaliczone
Czornik Marcin 76,9 31,6 nie zaliczone
Jasiczok Gabriel nie zaliczone 0 nie zaliczone
Kulik Marcin nie zaliczone 0 nie zaliczone
Lisiecki Artur nie zaliczone 0 nie zaliczone
Tyrol Damian nie zaliczone 0 nie zaliczone

Osoby które zaliczyły testy zostały zakwalifikowane do dalszego etapu oceny.
Etap ten polega na sprawdzeniu w Krajowym Rejestrze Karnym czy były w przeszłości karane a następnie zostaną poddane ocenie przez Wojewódzką Komisje Lekarską MSW i A w Katowicach w celu sprawdzenia czy nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do służby w Państwowej Straży Pożarnej.