W wyniku przeprowadzonych testów ustalono co następuje. Komisja w składzie: Przewodniczący : bryg. Michał CHRZĄSTEK
Członkowie: st. kpt. Piotr PARYS, za st.kpt. Janusza BULA zastępstwo kpt. Jerzy MRUGAŁA, st. asp. Piotr CHMURAK
Przeprowadziła ocenę kandydatów do służby w KP PSP Lubliniec wymienionych w sprawozdaniu z I etapu oceny z dnia 26.06.2007 roku.

Ilość osób zakwalifikowanych do oceny kandydatów - 5 osób.

Do testów stawiło się 5 osób.

 

Imię Nazwisko

I ETAP WERYFIKACJI

II ETAP WEYFIKACJI

SUMA

pkt

(DOKUMENTACJA I UPRAWNIENIA)

SUMA PUNKTÓW

TEST HARVARDA

TEST SPRAWNIŚCI FIZYCZNEJ

Marcin

CZORNIK

11 pkt

4 pkt

(90,9 – wynik bardzo dobry)

2 pkt

(wynik - 47,6

ocena słaba)

17 pkt

Gabriel

JAISCZOK

9 pkt

2 pkt

(76,14- wynik przeciętny)

4 pkt.

( wynik - 58,3

ocena dobra)

15 pkt

Marcin

KULEJ

8 pkt

Nie ukończył

Dyskwalifikacja

dyskwalifikacja

Rafał KWIATKOWSKI

7 pkt

3 pkt

(81,08- wynik dobry)

Nie zaliczył

(wynik – 44 )

Min – 46 pkt

dyskwalifikacja

Stanisław

TABOR

8 pkt

2 pkt

(73,17- wynik przeciętny)

2 pkt

(wynik - 47,6

ocena słaba)

12 pkt