Zdjęcie Uroczystości pożegnania naszych kolegów w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne
W dniu 02.07.2007 roku o godz. 8.30 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Lublińcu przy ul. PCK 10 odbyła się uroczystości pożegnania naszych kolegów:
asp. sztab. Marka JANIKA
st. ogn. Dariusza NOWICKIEGO. Koledzy nasi poprosili o zwolnienie ze służby w Państwowej Straży Pożarnej w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne. W trakcie uroczystości zostały odczytane rozkazy o zwolnieniu ze służby, wręczone zostały okolicznościowe prezenty. Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Marian NOCUŃ podziękował naszym kolegom za pełnienie wzorowej i sumiennej służby dla naszego społeczeństwa.
Aspirant sztabowy Marek JANIK posiadał 25 letni staż służby. Służbę rozpoczął w 1982 roku w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Bytomiu. Następnie służył w Zakładowej Straży Pożarnej KWK Centrum w Bytomiu. W 1993 roku rozpoczął służbę w naszej jednostce, w sekcji kontrolno - rozpoznawczej. Od 01.01.1999 rok zajmował stanowisko Kierownika sekcji kontrolno - rozpoznawczej.
Starszy ogniomistrz Dariusz NOWICKI przeszedł na emeryturę po 18 latach służby w szeregach lublinieckiej Straży Pożarnej. Służbę rozpoczął w 1989 roku w ówczesnej Zawodowej Straży Pożarnej. Od 1992 roku po powstaniu Państwowej Straży Pożarnej pozostał nadal w naszej jednostce aż dnia zwolnienia ze służby. Pełnił służbę na stanowisku Starszego operatora sprzętu specjalnego.