Zdjęcie Obchody Dnia Strażaka 2012 oraz 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 25.05 2012 roku o godz.12.00  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lublińcu przy ul. PCK 10 rozpoczęto uroczyste obchody 20- lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Strażaka 2012

W uroczystościach min. uczestniczyli:

Przedstawiciel Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach –  bryg. Erwin Jaworudzki – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach,
Starosta Powiatu Lublinieckiego – Pan Joachim Smyła,
Przedstawiciele władz samorządowych powiatu lublinieckiego,
Komendanci, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji i firm powiatu lublinieckiego.

W trakcie uroczystości strażacy KP PSP w Lublińcu otrzymali jako dowody uznania dla swej humanitarnej służby odznaczenia resortowe, awanse do wyższych stopni służbowych oraz nagrody finansowe.

Odznaczenia resortowe: 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązowe Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej 

starszemu ogniomistrzowi Piotrowi GONIWIECHA
sekcyjnej Jolancie KISOW - DZIEMBALA

Odznaka nadawana jest za ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz strażakom, którzy mają wybitne osiągnięcia służbowe.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego  ZOSP RP w Katowicach odznaczyło medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa
brązowym medalem

starszy aspirant Michał KAMIŃSKI
starszy aspirant Marcin WICIŃSKI
aspirant Sebastian PAGÓREK

Medal za zasługi dla pożarnictwa nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił Dyplomami za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych następujących strażaków:

Dyplomy otrzymali:

starszy aspirant Marian DROŹDZIOK
starszy strażak Piotr KOPYTO

 Awanse na wyższe stopnie służbie otrzymali:. 

stopień młodszego brygadiera otrzymali:

starszy kapitan Janusz BULA – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu
starszy kapitan Jerzy MRUGAŁA – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Lublińcu

stopień kapitana otrzymał:

młodszy  kapitan Marcin ŚMIAŁKOWSKI – zastępca dowódcy zmiany

Akty nadania na wyższe stopnie służbowe wymienionym oficerom zostały wręczone podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Częstochowie oraz Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka roku w Katowicach.

 stopień  ASPIRANTA SZTABOWEGO otrzymali:

starszy aspirant Rafał JĘDRYKA
starszy aspirant Rafał ROMANEK

stopień  STARSZEGO ASPIRANTA otrzymali:

aspirant Marian DROŹDZIOK
aspirant Andrzej PADUCH
aspirant Sebastian PAGÓREK
aspirant Marcin WICIŃSKI

stopień  ASPIRANTA otrzymali:

młodszy aspirant Marcin KULEJ
młodszy aspirant Grzegorz PŁONKA

stopień  STARSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymał:

ogniomistrz Piotr KITA

stopień OGNIOMISTRZA otrzymał:

młodszy ogniomistrz  Adam RAKOWIECKI

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymał:

starszy sekcyjny Sławomir JELONEK

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO otrzymali:

sekcyjny Marcin BRYŁKA
sekcyjny Piotr GROBARA
sekcyjny Piotr KULIG
sekcyjny Damian MAGDZIŃSKI

stopień STARSZEGO STRAŻAKA otrzymali:

strażak Mariusz CHMURAK
strażak Patryk LEWANDOWSKI
strażak Adrian SLEZIONA

 Z okazji jubileuszu 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej zostały wręczone okolicznościowe medale jako podziękowanie za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w powiecie lublinieckim na przestrzeni mijających 20 lat.

 Z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu zorganizowała Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Strażak przyjaciel dzieci”.
Nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.
Udział wzięły 24 przedszkola powiatu lublinieckiego, które nadesłały łącznie 167 prac.

Wyłoniono następujących laureatów:

  1. I miejsce: Paweł Rzepka – Przedszk. Woźniki
  2. II miejsce: Krystian Wichary – Przedszk. im. „Pluszowego Misia” Pawonków
  3. III miejsce: Dominik Nieświec – Przedszk. Miejskie Nr 4 L-c.

Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 25.05.2012 r. podczas obchodów „Dnia Strażaka” , nagrody wręczył Starosta z Komendantem Powiatowym PSP.