Zdjęcie Budowa nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lublińcu
W październiku 2007 r. rozpoczęła się budowa nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lublińcu. Obiekt zlokalizowany będzie w Lublińcu przy ulicy PCK, gdzie obecnie mieści się Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza. Inwestycja polegała będzie na wykonaniu remontu istniejącego budynku oraz dobudowie nowego budynku wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- dobudowę trzykondygnacyjnego budynku, a w części czterokondygnacyjnego z wieżą i masztem radiowym;
- remont istniejącego budynku obejmujący: termomodernizację, wymianę bram garażowych, modernizację części parterowej i piętrowej oraz wymianę dachu;
W nowym obiekcie powstaną cztery stanowiska garażowe dla pojazdów ratowniczych, pomieszczenia socjalno-bytowe załogi JRG, pomieszczenia administracyjno-biurowe komendy, stanowisko kierowania wraz z całą infrastrukturą techniczną. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2009 r. Planowany koszt inwestycji to około 6,4 miliona zł.