W dniach 6 oraz 13 czerwca 2012 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu w ramach projektu "NIE JESTEŚMY INNI" zwiedzili Komendę Powiatową PSP.  Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat pracy straży pożarnej i jej znaczenia w życiu codziennym. Zobaczyli sprzęt ratowniczo - gaśniczy będący na wyposażeniu Komendy. Zapoznali się z pracą Powiatowego Stanowiska Kierowania, gdzie mogli zobaczyć w jaki sposób przyjmowane są zgłoszenia o zdarzeniach, a także jak dysponowane są samochody bojowe.