Zdjęcie Dzieci z Przedszkola nr 6 w Lublińcu zwiedziły Komendę Powiatowa PSP

W dniu 18 czerwca dzieci z Przedszkola nr 6 zwiedziły naszą Komendę. Przedszkolaki wysłuchały pogadanki na temat pracy Straży Pożarnej i jej znaczenia w życiu człowieka, zapoznały się z pracą Powiatowego Stanowiska Kierownia oraz dowiedziały się w jaki sposób należy dzwonić na numery alarmowe. Największą atrakcją dla przedszkolaków był pokaz działań gaśniczych oraz możliwość sprawdzenia się w roli strażaka poprzez samodzielne "gaszenie pożaru".