Zdjęcie I SYMPOZJUM DLA STRUKTUR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POWIATU LUBLINIECKIEGO

W dniu 03.07.2012r. na terenie naszej Komendy zostało zorganizowane I Sympozjum dla struktur ochrony przeciwpożarowej powiatu lublinieckiego.
 
Głównym celem przedsięwzięcia było przedstawienie trendów w rozwoju sprzętu ratownictwa technicznego oraz drogowego. Coraz lepsze zabezpieczenia chroniące podróżujących w jakie wyposażane są  pojazdy  wymuszają na firmach zajmujących się konstruowaniem narzędzi ratowniczych stosowanie  rozwiązań technologicznych które będą w stanie podołać wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa czynnego oraz biernego w pojazdach.
Na sympozjum przedstawione zostały systemy ratownicze firmy Weber Rescue zaprezentowane przez przedstawiciela firmę AIR PRESS z Opola.
W prezentacji udział wzięli przedstawiciele UMiG i jednostek OSP Powiatu oraz Starostwa, a także Komendanci Miejscy i Powiatowi z Częstochowy, Kłobucka, Myszkowa, Tarnowskich Gór, w sumie około 100 osób.
Zaprezentowany został także sprzęt armatury wodno-pianowej w postaci działek wodno-pianowych oraz  prądownic o rożnych parametrach technicznych.
Prezentacje multimedialne przedstawiające walory oraz parametry techniczne sprzętu ratowniczego, zostały uzupełnione pokazem ratownictwa drogowego na przygotowanym do tego samochodzie osobowym. Pokaz realizowany był przez przedstawicieli firmy prezentującej narzędzia a także przez strażaków.
Po części teoretycznej oraz prezentacji działania sprzętu w praktyce odbyła się dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania w zakresie użytkowania przedstawianego asortymentu. Po podsumowaniu sympozjum wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek