Zdjęcie Ćwiczenia na akwenie wodnym - Zbiornik Droniowiczki przy ul. Stawowej w Lublińcu.

W dniach 8,9 i 10.08 odbyły się ćwiczenia na akwenie wodnym - Zbiornik Droniowiczki przy ul. Stawowej w Lublińcu.
Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie się z czynnościami wykonywanymi na powierzchni akwenu, przez podmioty ratownicze KSRG wg posiadanych możliwości organizacyjno-sprzętowych przy współpracy z Miejskim Oddziałem WOPR w Lublińcu. 
Ćwiczenia obejmowały zasady podejmowania z wody osób zagrożonych utonięciem z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu naszej jednostki oraz sprzętem posiadanym przez ratowników WOPR. Instruktorzy Miejskiego Oddziału WOPR zaprezentowali zasady zachowania się ratowników podczas ratowania osób bezpośrednio zagrożonych utonięciem.  
Pokaz instruktorski został poparty ćwiczeniami praktycznymi z zastosowaniem różnych metod ratowania tonących.