Zdjęcie Ćwiczenia jednostek OSP Gminy Ciasna na terenie zakładu produkcji podłoża pieczarek w Panoszowie
W dniu  6 października 2012 roku odbyły się ćwiczenia jednostek OSP Gminy Ciasna. W ćwiczeniach udział wzięły wszystkie jednostki OSP gminy. W ramach ćwiczeń zrealizowano : przejazd kolumną w rejon ćwiczeń przy współudziale Policji, prowadzenie rozpoznania, podawanie prądów wody w natarciu i obronie, organizacja zasilania wodnego na bazie zbiornika przeciwpożarowego, zabezpieczenie terenu działań ratowniczych oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zajęcia teoretyczne zostały przeprowadzone przez naszych funkcjonariuszy oraz przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP.