W dniu 18.03.2007 r. w Kawiarni RELAX w Zborowskiem odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom " Zborowskie 2008. Turniej zorganizowany był przy współudziale Starosty Powiatu Lublinieckiego, Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Natomiast gospodarzem Turnieju był Wójt Gminy Ciasna. Uczestnikami Turnieju były dzieci i młodzież z gmin Powiatu Lublinieckiego. Z każdej gminy udział w Turnieju mogło wziąć po 3 zawodników w trzech grupach wiekowych:

- grupa I - szkoła podstawowa ( 23 osób ),

- grupa II - szkoła gimnazjalna ( 21 osób ),

- grupa III - szkoła ponadgimnazjalna ( 12 osób ).

Ogólnie w Turnieju wzięło udział 56 dzieci i młodzieży. Do rozwiązania były trzy testy zawierające 36 pytań o tematyce pożarniczej, z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pytań związanych z ochotniczą strażą pożarną.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji w poszczególnych grupach wiekowych klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

1. W I grupie wiekowej:

- 1 miejsce zajął Przemysław SKROBEK - gmina Woźniki - uzyskując 29 pkt.,

- 2 miejsce zajęła Anna LIGUS - gmina Herby - uzyskując 24 pkt.,

- 3 miejsce zajął Sylwester KRZYŻOWSKI - gmina Koszęcin - uzyskując 23 pkt.

2. W II grupie wiekowej do wyłonienia zwycięzców niezbędna okazała się dogrywka, która

została rozegrana dla dwóch osób, które uzyskały taką samą ilość punktów a zajmowały 1

miejsce. W trakcie dogrywki którą stanowił test z 36 pytań wyłoniono 1 i 2 miejsce w tej

grupie wiekowej. Klasyfikacja końcowa dla II grupy wiekowej przedstawia się

następująco:

- 1 miejsce zajęła Agnieszka PIETRUCHA - gmina Pawonków - uzyskując odpowiednio

29 pkt., a w dogrywce 19 pkt.,

- 2 miejsce zajął Mateusz PRANDZIOCH - gmina Herby - uzyskując odpowiednio

29 pkt., a w dogrywce 15 pkt.,

- 3 miejsce zajął Piotr BLECHNER - gmina Pawonków - uzyskując 28 pkt.

3. W III grupie wiekowej do wyłonienia zwycięzców tak jak w przypadku grupy II niezbędna

okazała się dogrywka, która została rozegrana dla trzech osób, które uzyskały taką samą ilość

punktów a zajmowały 2 miejsce. W trakcie dogrywki którą stanowił test z 36 pytań wyłoniono 2, 3

i 4 miejsce w tej kategorii wiekowej. Klasyfikacja końcowa dla III grupy wiekowej przedstawia się

następująco:

- 1 miejsce zajął Maciej BANDUCH - gmina Herby - uzyskując 21 pkt.,.

- 2 miejsce zajął Łukasz BRZEZINA - gmina Pawonków - uzyskując odpowiednio 19 pkt.,

a w dogrywce 28 pkt.,

- 3 miejsce zajęła Agnieszka KRYSIAK - gmina Lubliniec - uzyskując odpowiednio 19 pkt.,

a w dogrywce 25 pkt.,

- 4 miejsce zajęła Marzena STRZODA - gmina Ciasna - uzyskując odpowiednio 19 pkt., a

w dogrywce 19 pkt.

Wszyscy laureaci Turnieju otrzymali okolicznościowe Puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Lublinieckiego oraz nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej. Nagrody wręczyli: starosta mgr inż. Joachim Smyła, prezes zarządu powiatowego ZOSO RP w Lublińcu Krzysztof Strzoda oraz Komendant Powiatowy PSP bryg. Marian Nocuń.

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Siewierzu w miesiącu kwietniu 2008 r.