Zdjęcie Ćwiczenia doskonalące na obiekcie firmy EJOT
W dniu 13 listopada 2012 roku odbyły się ćwiczenia doskonalące na obiekcie firmy Ejot z udziałem zastępów PSP i OSP Ciasna. Założone cele ćwiczeń, które zostały osiągnięte, to przede wszystkim:
- doskonalenie współdziałania strażaków ratowników z kierownictwem oraz pracownikami firmy,
-  sprawdzenie i doskonalenie zasad prowadzenia ewakuacji użytkowników obiektu w razie powstania zagrożenia wymagającego podjęcia decyzji o ewakuacji,
- sprawdzenie i doskonalenie zasad kierowania akcją ratowniczą przez wyznaczonych pracowników, zgodnie z wewnętrzną dokumentacją, do czasu przybycia zastępów ratowniczych,
- doskonalenie współdziałania zastępów OSP i PSP w realizacji działań na miejscu zdarzenia
- zapoznanie z obiektem.