Zdjęcie Ćwiczenia jednostek OSP Gminy Pawonków na obiekcie  Kościoła  Narodzenia NMP w Gwoździanach

W dniu 17.11.2012 r. w godz. 10.00 – 17.00 odbyły się ćwiczenia jednostek OSP Gminy Pawonków na obiekcie  Kościoła  Narodzenia NMP w Gwoździanach.
Kierownikiem ćwiczeń był Komendant Gminny dh Hubert Swoboda. Obserwatorem i rozjemcą z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu był mł.bryg. Jerzy Mrugała mł. kpt. Piotr Chmurak.
Ćwiczenia zakładały dostarczanie wody do pożaru z wykorzystaniem systemu dowożenia opartego na buforowaniu wody na zorganizowanym punkcie czerpania  oraz w miejscu prowadzonych działań w natarciu.
Założeniem było zachowanie ciągłości podawania wody 5 prądami wody w natarciu siłami OSP gminy przez min. 0,5h. 
Ćwiczenia pokazały, że założenie to udało się zrealizować.  Zastępy przybywające bezpośrednio po zaalarmowaniu do miejsca ćwiczeń były od razu wprowadzane do działań przez dowodzącego.
Ratownicy wykazali się umiejętnością efektywnej współpracy pomiędzy zastępami realizując sukcesywnie zadania określane przez dowodzącego, którym był Komendant Gminny dh Hubert Swoboda.
Działania prowadzone były przy zachowaniu zasad bhp, we właściwym umundurowaniu specjalnym oraz dużym zaangażowaniem wszystkich strażaków.