W dniu 26.11.2012 r., na obiekcie Zakładów ,,Lentex” zgodnie z założeniami planu doskonalenia zawodowego strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu  odbyły się ćwiczenia zastępów ratowniczo – gaśniczych Komendy Powiatowej  Państwowej Straży  Pożarnej w Lublińcu oraz pracowników zakładu LENTEX S.A. w Lublińcu.
Ćwiczenia miały na celu przede wszystkim:     
-  Doskonalenie współdziałania strażaków ratowników z kierownictwem oraz pracownikami zakładu ,
- sprawdzenie i doskonalenie zasad postępowania pracowników zakładu podczas powstania pożaru,
- sprawdzenie i doskonalenie zasad kierowania akcją ratowniczą przez wyznaczonych pracowników, zgodnie z wewnętrzną dokumentacją, do czasu przybycia zastępów ratowniczych,
- poznanie obiektu wraz ze specyfiką zagrożeń  w zakładzie,
Ćwiczenia pozwoliły na poznanie przez ratowników obiektu pod względem zagrożeń i utrudnień na jakie mogą natrafić podczas rzeczywistego zdarzenia. Pracownicy przećwiczyli i przypomnieli sobie procedury zawarte w wewnętrznych instrukcjach i przepisach, co jest podstawowym elementem sprawnej ewakuacji i efektywnych działań w pierwszej fazie akcji ratowniczej, gdzie kierownikiem akcji jest osoba wyznaczona z ramienia zakładu.