Zdjęcie Warsztaty w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
W dniu 22 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Tematem przewodnim warsztatów było "Bezpieczeństwo wobec zagrożeń współczesnego świata". Tematyka zajęć oscylowała wokół tematów dotyczących: bezpieczeństwa w szkole w obliczu zagrożeń atakami terrorystycznymi, handlu ludźmi, zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych, zagrożeń dla młodzieży we współczesnym świecie, bezpieczeństwa na imprezach masowych oraz specyfiki funkcjonowania poszczególnych służb. Prelegenci dzielili się nie tylko wiedzą teoretyczną, stworzyli również uczestnikom szansę na udział w ćwiczeniach oraz interesujących pokazach.