Zdjęcie ĆWICZENIA - Ratowanie tonącego po załamaniu się pokrywy lodowej na akwenie wodnym.

W dniu 13.02.2013 roku Komenda Powiatowa PSP Lubliniec wspólnie z  Klubem ,,MORS” w Lublińcu oraz Urzędem Miasta Lubliniec przeprowadzała ćwiczenia w zakresie ratowania tonącego po załamaniu się pokrywy lodowej na akwenie wodnym.

Celem ćwiczeń było:
- doskonalenie działań ratowniczych w zakresie ratownictwa lodowego.
- propagowanie wśród społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży  zachowań w razie bycia świadkiem zagrożenia życia w przypadku załamania się lodu, korzystania tylko z wyznaczonych i zabezpieczonych lodowisk, zachowania się w razie wpadnięcia do wody.
- prezentacja działań ratowniczych realizowanych przez straż pożarną w przypadku ratowania topielca
- pokaz sprzętu stosowanego przy tego typu akcjach ratowniczych, metod postępowania oraz udzielania pomocy przedmedycznej.