Zdjęcie Sylwetka Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu
Z dniem 01 czerwca 2008r. Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu bryg. mgr inż. Michała CHRZĄSTKA. Bryg. mgr inż. Michał CHRZĄSTEK urodził się 18 maja 1964 roku w Czarnej Wsi pow. kłobucki. W roku 1984 rozpoczął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w roku 1989, uzyskując stopień podporucznika pożarnictwa i tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W dniu 01.09.1989 rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Lublińcu w Wydziale Operacyjnym. W roku 1994 został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Po reformie administracyjnej państwa od 1999 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu sprawując nadzór nad wydziałem operacyjnym i kwatermistrzowsko - technicznym. Posiada liczne odznaczenia i medale, w tym między innymi Brązowy Krzyż Zasługi nadany w 2000 roku i Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej nadana w 2005 roku.

Prywatnie lubi jazdę na nartach. Jest żonaty, ma syna i córkę.