Zdjęcie Ćwiczenia alarmowe Kompanii  Specjalnej Powodziowej ,,Katowice 2” Centralnego Odwodu Operacyjnego.

W dniu 4 marca 2013 r. odbyły się ćwiczenia alarmowe Kompanii  specjalnej powodziowej ,,Katowice 2”Centralnego Odwodu Operacyjnego. Siły i środki wchodzące w skład ww. związku taktycznego dojechały alarmowo ( 10 pojazdów ratowniczych ) do rejonu koncentracji, którym jest siedziba Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu.

Celem ćwiczeń było między innymi sprawdzenie efektywności alarmowania, sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia zastepów, umiejętności ratowników  w zakresie wykorzystania sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu kompanii.Wyposażenie przedmiotowej kompanii pozwala na prowadzenie skutecznych działań podczas zdarzeń związanych z  powodziami dzięki posiadaniu szerokiej gamy urządzeń pompowych o dużej wydajności. Dowództwo ww. kompanii stanowią oficerowie z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, natomiast pojazdy oraz sprzęt tworzący ten związek taktyczny pochodzi z różnych komend województwa śląskiego.