Zdjęcie Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej dla Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego

W dniu 29.04.2013r. na zaproszenie Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lublinieckiego funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, kpt. Krzysztof Rajdok, przedstawił zgromadzonym rolnikom tematykę ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych,

- niebezpieczeństwa związanego z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych.

Podczas spotkania przedstawiono warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać minimalny stopień bezpieczeństwa pożarowego obiektów inwentarskich, składowania i magazynowania palnych płodów rolnych (siano, słoma, zboże itp.), bezpiecznego użytkowania maszyn rolniczych (kombajn) oraz wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy. Dodatkowo przybliżono słuchaczom zagadnienie związane z zagrożeniem zatruciem tlenkiem węgla oraz metodami zapobiegania i wczesnego wykrycia zagrożenia zgodnie z ogólnopolską akcją „Nie dla czadu”. Na zakończenie prelekcji rozdano materiały informacyjne zawierające wskazania w przedmiotowym zakresie.