Zdjęcie Ćwiczenia Sztabu Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu

 

W dniu 25.04 2013 roku odbyły się Ćwiczenia Sztabu Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu w siedzibie Nadleśnictwa w Lublińcu. W ćwiczeniach wzięli udział członkowie sztabu oraz pracownicy nadleśnictwa w Lublińcu. Głównym celem ćwiczeń było przygotowanie poszczególnych zespołów wchodzących w skład sztabu do realizacji swoich zadań na wypadek pożarów lasów obejmujących duże powierzchnie. W trakcie ćwiczeń wypracowano wspólnie zasady postępowania podczas tak dużych zdarzeń oraz sformułowano wnioski do wdrożenia i realizacji.

Ponadto ze strony nadleśnictwa omówiony został system lokalizacji pożaru na terenach leśnych w oparciu o technologię map cyfrowych oraz możliwość współpracy informatycznej z Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.