Zdjęcie Ćwiczenia na terenie Bazy Paliw nr 3 w Boronowie
W dniu 15.10.2008 r. w godzinach 8.00 - 15.00 na terenie Bazy Paliw nr 3 w Boronowie - Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. odbyły się ćwiczenia doskonalące. Celem ćwiczeń było:
- doskonalenie współdziałania związków taktycznych Państwowej Straży Pożarnej w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego,
- doskonalenie współdziałania między PSP, Zakładową Grupą Ratowniczą Bazy Paliw, pracownikami zakładu i innymi służbami współpracującymi,
- rozpoznanie operacyjne obiektu zaliczonego do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W ćwiczeniach udział brały siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego - Kompania Gaśnicza „Poraj" - 15 zastępów oraz siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu. Rozwinięcie bojowe poprzedzone było szkoleniem teoretycznym dotyczącym zagrożeń pożarowych w bazie paliw. Głównym zadaniem ćwiczących było przeprowadzenie skutecznego natarcia na palący się zbiornik z etyliną o pojemności 5000 m3. Zamiar taktyczny został osiągnięty.

 

 


foto - Piotr Parys - KP PSP Lubliniec