W dniu 26.04 2013 roku odbyły się wspólne ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 7 "Lubliniec" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, Sztabu Komendanta Powiatowego PSP oraz pracowników Nadleśnictwa Lubliniec. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na obszarach leśnych Nadleśnictwa Lubliniec, Leśnictwo Solarnia i Koszwice. W ćwiczeniach udział brały następujące jednostki OSP: Solarnia, Ciasna, Sieraków, Woźniki, Łagiewniki Wlk., Kamienica Śląska, Koszęcin, Gwoździany, Sadów, Strzebiń, Kochcice, Kochanowice, Psary, Kośmidry, Koszwice.

Przebieg ćwiczeń obejmował min.
  • przybycie na miejsce ćwiczeń;
  • przegląd pododdziałów, kontrola wyposażenia oraz stanu psychofizycznego strażaków;
  • prelekcja przedstawiciela Policji;
  • omówienie techniki przesyłania wody na duże odległości;
  • wykonanie ćwiczenia właściwego, tj. zbudowanie stanowiska wodnego, przetłaczanie wody oraz przeprowadzenie natarcia frontalnego;
  • współdziałanie ze śmigłowcem ALP
  • zakończenie ćwiczeń i zwinięcie sprzętu;
  • podsumowanie ćwiczeń.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie oraz doskonalenia współdziałania poszczególnych zastępów wchodzących w skład kompanii. Doskonalono również metody skutecznego współdziałania  pomiędzy zespołami wchodzącymi w skład sztabu komendanta, pracownikami nadleśnictwa a zastępami uczestniczącymi w ćwiczeniach, podczas dużych powierzchniowo pożarów na terenach leśnych.

  
Na ćwiczenia przybyli między innymi: Starosta oraz Wicestarosta powiatu lublinieckiego, Nadleśniczy
i pracownicy Nadleśnictwa Lubliniec, Komendant Powiatowy Policji, przedstawiciel Wójta Gminy Pawonków oraz przedstawiciele prasy lokalnej.