Zdjęcie Bieg Patrolowo - Medyczny klas mundurowych

W dniu 18.06.2013 r. na terenie strzelnicy garnizonowej odbył się bieg patrolowo medyczny, zorganizowany dla klasy mundurowej Liceum im. A. Mickiewicza w Lublińcu. Współorganizatorem przedsięwzięcia była również Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu, przy współpracy ze strażakami OSP Lubliniec. W trakcie samego biegu komisja sędziowska wytypowana z przedstawicieli KP PSP Lubliniec przy współpracy ze strażakami OSP Lubliniec oceniała wykonanie przygotowanych zadań teoretycznych i praktycznych. Podobne komisje przygotowały również inne służby mundurowe. Młodzież po udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań z zakresu ratownictwa, musiała wykazać się umiejętnościami polegającymi na budowie linii gaśniczych, obsługi gaśnic.  Po zakończeniu biegu, wyłoniono m.in. najlepszego strażaka spośród młodzieży. Na zakończenie wręczone zostały nagrody ufundowane przez poszczególne służby mundurowe i ratownicze będące tak ja my współorganizatorami powyższego biegu .

Słowa podziękowania należą się Ochotnikom z Lublińca na czele z ich aktywnym Naczelnikiem Mirosławem, którzy z zaangażowaniem i w sposób profesjonalny brali udział w obsłudze biegu patrolowo-medycznego.