W dniu 14.06.2013 r. na akwenie wodnym ,,Posmyk” - woda nizinna - w Lublińcu, właściciel Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, zorganizowano ćwiczenia praktyczne z udziałem przedstawicieli Miejskiego Oddziału WOPR w Lublińcu, Grupy Interwencyjnej Północ WOPR Oddział w Częstochowie oraz udziałem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej z Bytomia. Celem ćwiczeń było poznanie i doskonalenie technik ratowniczych stosowanych na wodzie, zapoznanie się ze sprzętem ratowniczym posiadanym przez ww. jednostki. Ćwiczenia praktyczne zostały poprzedzone zajęciami instruktorskimi, które prowadzone były przez instruktorów WOPR prezentujących metody podejmowania przez ratowników osób bezpośrednio zagrożonych utonięciem zarówno z brzegu jak i na jednostkę pływającą. Następnie przeprowadzona została prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu SGRW-N. Omówiono zasady współpracy miejscowej jednostki PSP z Grupą Specjalistyczną od momentu przyjęcia zgłoszenia do przygotowania miejsca działań ratowników wchodzących w skład Grupy. Kolejnym etapem była realizacja przedstawionych metod ratowniczych stosowanych bezpośrednio na wodzie przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu JRG  oraz ratowników WOPR. Kolejne zadanie obejmowało wydobycie na powierzchnię specjalnego manekina, który pozorował osobę znajdującą się pod powierzchnią wody – działania nurków z ww. Grupy z Bytomia.
Ćwiczenia zostały poprzedzone oraz podsumowane spotkaniami z Prezesem oraz Sekretarzem Zarządu Miejskiego Oddziału WOPR  w Lublińcu, Prezesem i Vice Prezesem Regionalnego WOPR Częstochowa oraz ratownikami SGRW-N z Bytomia.