Zdjęcie INFORMACJA Z INTERWENCJI W DNIACH 10.06 - 13.06.2013 – INTENSYWNE OPADY NA TERENIE  POWIATU LUBLINIECKIEGO

W okresie od 10.06.2013 roku od godz. 1.00 do dnia 14.06.2013 roku do godziny 8.00 na terenie powiatu lublinieckiego w wyniku intensywnych opadów deszczu odnotowano 131 interwencji straży pożarnej. Największą ilość zdarzeń odnotowano w gminach Pawonków Ciasna Kochanowice oraz Woźniki. W trakcie interwencji głównie zabezpieczano posesje przed zalaniem przez wody opadowe i wezbrane cieki wodne oraz wypompowywaniem wody z zalanych piwnic. Do najciekawszych zdarzeń jakie odnotowany w ww. okresie możemy zaliczyć:

Około godz. 03.40 w nocy na teren Gospodarstwa Ogrodniczo-Rolniczego zaczęła się przedostawać woda ze stawów znajdujących się na terenie gospodarstwa. Działania zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, umacnianiu brzegów stawów, zabezpieczeniu workami z piaskiem ogrodu przed zalaniem. Ratownicy na miejscu napełniali piaskiem worki dostarczone przez właściciela oraz UG Pawonków.
W dniu 10.06.2013 roku około godziny 12.30 w związku z intensywnymi opadami deszczu nastąpił gwałtowny przybór wody w Potoku Jeżowskim. Ilość przepływającej wody spowodowała przelanie się przez przepust na drodze powiatowej nr S2305 -
ul. Dobrodzieńska w miejscowości Ciasna. Ponadto podtopionych zostało 11 posesji przy
ul. Jeżowskiej. W porozumieniu z Policją oraz zarządcą drogi ustalono objazdy oraz zamknięto ww. drogę dla użytkowników. Działania zastępów straży pożarnej polegały
na układaniu worków z piaskiem w celu niedopuszczenia do dostania się wody
do pomieszczeń mieszkalnych, zamknięciu dróg w porozumieniu z Policją i zorganizowaniu objazdów. W trakcie działań przewiezieniono grupę dzieci wracających ze szkoły przez odcinek zalanej drogi. Nadmiar wody z przydrożnego rowu pompowano do Potoku Jeżowskiego. Po obniżeniu stanu wody, która sukcesywnie opada,  działania będą skierowane na wypompowywaniu wody z piwnic zalanych posesji. Uzgodniono z zarządcą drogi, że po obniżeniu poziomu wody zarządca oraz Policja zostaną powiadomieni w celu usunięcia ustawionych znaków zamykających drogę oraz zorganizowanych objazdów.
W tym samym dniu około godz. 14.00 PSK w Lublińcu zostało poinformowane o zerwanej linii średniego napięcia nad stawem w okolicach ulicy Dębowej w Lublińcu. Po dojeździe
na miejsce zdarzenia zastano przerwaną linię średniego napięcia, której zerwane końce znajdują się w stawie "fabrycznym" Lentex. Na miejscu zdarzenia są specjalistyczne zespoły pogotowia energetycznego, które odłączyły napięcie na uszkodzonym odcinku oraz dokonały uziemienia przewodów. Dalsze działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podpłynięciu do końcówek zerwanego przewodu, który został połączony przez pracownika zakładu energetycznego, znajdującego się na pontonie wraz z ratownikami.

 W dniu 11.06.2013 roku około godz. 1.40 w nocy do PSK w Lublińcu dotarła informacja, że w wyniku opadów deszczu doszło do osunięcia się ziemi na drogę wojewódzka nr. DW 789.  Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano osuniętą ziemię blokującą jeden pas jezdni. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu ziemi za pomocą koparki i łopat. Do czasu usunięcia ziemi ruch drogowy odbywał się wahadłowo. Nie wystąpiła potrzeba całkowitego zamknięcia drogi.

 Około godz. 3.45 również na terenie miejscowości Woźniki doszło do wzrostu poziomu wody na potoku „Łana” Działania zastępów straży pożarnej polegały na umacnianiu brzegu potoku workami z piaskiem. Do działań użyto ciągników rolniczych z przyczepami celem rozwożenia worków z piaskiem. Umacniano linię brzegową na wysokości ul. Tarnogórskiej ok.150 m jaki przy ulicy Koziegłowskiej układano worki przy garażach i budynkach. Łącznie w celu zabezpieczenia posesji ułożono ok.1500 szt. worków.

 Do SK KP PSP w Lublińcu wpłynęło zgłoszenie od pracownika UM w Lublińcu
o podtopieniach posesji oraz części Ośrodka Hufca ZHP Lubliniec w miejscowości Pusta Kuźnica. Podtopienia zostały spowodowane wylaniem rzeki Mała Panew. Przybyły
na miejsce zdarzenia zastęp JRG Lubliniec przeprowadził rozpoznanie zagrożenia powodziowego, w wyniku czego zadysponowano na miejsce jednostki OSP KSRG w sile
5 zastępów. W porozumieniu z przedstawicielami UM Lubliniec zorganizowano wywrotki
z piaskiem oraz worki w celu zabezpieczenia przed zalaniem wodą 2 budynków letniskowych

W związku z ciągłym podnoszeniem się poziomu wody przystąpiono do zabezpieczania kolejnych 2 budynków. Przy pomocy wywrotki oraz koparki usypano wał chroniący przed zalaniem posesji od strony południowo zachodniej. Około godziny 18.30 stwierdzono,
że poziom wód przestał się podnosić i powoli opadać. Na miejscu pozostał zastęp OSP Lubliniec w celu monitorowania sytuacji. W dniu 13.06.2013 wraz z przedstawicielami MZRK dokonano objazdu terenów podtopionych w celu wykonania ewentualnego wypompowania wody z piwnic. Stwierdzono, że poziom wody systematycznie opadał o około 1,5 m w porównaniu z dniem poprzednim w związku  z tym zakończono działania straży pożarnej.