Zdjęcie II Sympozjum dla struktur ochrony przeciwpożarowej powiatu lublinieckiego

W dniu 4 lipca 2013r. na terenie naszej Komendy zostało zorganizowane II Sympozjum dla struktur ochrony przeciwpożarowej powiatu lublinieckiego.

 Głównym celem przedsięwzięcia było przedstawienie trendów w rozwoju specjalistycznego sprzętu przeciwpowodziowego oraz armatury ppoż. Na sympozjum przedstawione zostały mobilne zapory przeciwpowodziowe z pcv oraz nowinki techniczne w zakresie armatury wodnej i wyposażenia w sprzęt ratowniczy, zaprezentowane przez przedstawiciela firmy "Supron-1".
W prezentacji udział wzięli przedstawiciele UMiG i jednostek OSP Powiatu oraz Starostwa. Po części teoretycznej oraz prezentacji działania sprzętu w praktyce, odbyła się dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania w zakresie użytkowania przedstawianego asortymentu.