Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r.) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać:

inżynierowie pożarnictwa,
inżynierowie w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
osoby posiadające wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
technicy pożarnictwa,
osoby posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Aktualnie obowiązujące wymagania są określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciw­pożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823).

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodki szkolenia przy komendach wojewódzkich.
Na terenie województwa śląskiego szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej prowadzi Centralna Szkoła PSP w Częstochowie - http://www.cspsp.pl/

Adresy stron internetowych pozostałych szkół PSP:

· Szkoła Główna Służby Pożarniczej: http://www.sgsp.edu.pl/

· Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: http://www.sapsp.pl/

· Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: http://www.sapsp.edu.pl/

Informacja KW PSP w Katowicach