Zdjęcie Zajęcia praktyczne w ramach porozumienia z Zespołem Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

 15 października 2013 roku w Komendzie Powiatowej PSP odbyły się zajęcia praktyczne dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu. W ramach zajęć młodzież poznała sprzęt ratowniczy, podręczny sprzęt gaśniczy, armaturę wodną, pianową oraz ćwiczyli rozwijanie linii gaśniczej. Strażacy przybliżyli również uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy.