Zdjęcie Wizyta III klas o profilu mundurowym Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

20 listopada 2013 roku uczniowie III klas o profilu mundurowym Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu zwiedzili Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W ramach wizyty strażacy zaprezentowali uczniom laboratorium fizykochemii spalania, szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, poligon oraz pomieszczenie komory dymowej. Przyszli absolwenci „Mickiewicza”  wysłuchali również prelekcji na temat naboru do szkoły.