Zdjęcie UROCZYSTY APEL

W dniu 26.11.2013 roku o godz. 9.00. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu odbył się uroczysty apel. W trakcie apelu odbyło się uroczyste ślubowanie strażaków przyjętych do służby, mianowanie strażaków na wyższe stanowiska służbowe oraz mianowanie strażaków w służbie stałej.

Uroczyste ślubowanie strażaków przyjętych do służby przygotowawczej odbyło się w obecności strażaków komendy. Rotę ślubowania

 „ Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia –  nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ŚLUBUJĘprzestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. ŚLUBUJĘ strzec tajemnic związanych ze służbą, a także  honoru, godności i dobrego imienia służby  oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej złożyli str. Marcin BOLA oraz str. Rafał GAJOWSKI. Przyjmującym ślubowanie był Komendant Powiatowy st. bryg. Michał CHRZĄSTEK.

W drugiej części apelu odbyło się miniowanie na wyższe stanowiska służbowe. Z dniem 01.12.2013 na nowe stanowiska służbowe mianowani zostali:
- ze stanowiska zastępcy dowódcy zmiany 3 na  stanowisko dowódcy zmiany 3 został mianowany asp. Bogusław GROBARA.
- ze stanowiska dowódcy zastępu na stanowisko dyżurny operacyjny – st.asp. Sebastian PAGÓREK

Z tym samym dniem zakończył się również 3-letni okres służby przygotowawczej dla strażaków przyjętych w 2010 roku. W związku z tym do służbie stałej zostali mianowani st.str. Mariusz CHMURAKna stanowisko młodszego ratownika –kierowcę oraz st.str. Patryk LEWANDOWSKI  na stanowisko młodszego ratownika.