Zdjęcie Coroczne spotkanie emerytów i rencistów KP PSP w Lublińcu
 W dniu 23 stycznia 2014 roku o godzinie 13.00 w restauracji ANTARES w Lublińcu odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP. Przybyłych na spotkanie powitał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Janusz Bula. W trakcie spotkania Komendant złożył wszystkim emerytom, rencistom i członkom ich rodzin życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.