Zdjęcie CZUJNIKI DYMU W RODZINNYCH DOMACH DZIECKA

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Nie dla czadu” prowadzonej przez Komendę Główna PSP przy wsparciu Fundacji Orlen „Dar Serca” strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu przekazali wytypowanym Rodzinnym Domom Dziecka  czujniki dymu.

W ramach akcji w dniu 31.01.2014 roku czujniki dymu zostały zamontowane w dwóch Rodzinnych Domach Dziecka na terenie powiatu lublinieckiego w miejscowości Koszęcin. W trakcie montażu prowadzona była krótka prelekcja dotycząca zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz przekazane zostały dzieciom drobne upominki strażackie.