Zdjęcie Spotkanie załogowe strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
W dniu 02 marca 2009 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu odbyło się spotkanie załogowe strażaków Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu. Celem corocznej spotkania było podsumowanie realizacji zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w powiecie lublinieckim w roku 2008.
W spotkaniu uczestniczyli:
1. Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach bryg. mgr inż. Jeremi SZCZYGŁOWSKI.
2. Wicestarosta powiatu Lublinieckiego - Tadeusz KONINA
3. Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu - bryg. mgr inż. Michał CHRZĄSTEK
oraz strażacy KP PSP w Lublińcu.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy PSP, który przywitał uczestników, a następnie przedstawił krótką informację o funkcjonowaniu w roku 2008 Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w powiecie lublinieckim wraz z krótką informacją o zamierzeniach i zadaniach, które w tym zakresie będą realizowane w roku 2009.
W dalszej części spotkania kierownicy komórek organizacyjnych KP PSP omawiali realizację zadań wykonanych w 2008 roku oraz przedstawili plan zamierzeń na rok 2009.
Na zakończenie zaproszeni goście podziękowali za dotychczasową współpracę, jednocześnie składając deklarację kontynuacji podejmowanych działań na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie.

pobierz - prezentacja raport z działalności KP PSP Lubliniec (ppt)