Zdjęcie Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 25.03.2014r. w Zespole Szkół w Kochcicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Kochcice 2014. Turniej zorganizowany był przy współudziale Starostwa Powiatu Lublinieckiego, Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Gospodarzem 37 edycji był Wójt Gminy Kochanowice.

 

Uczestnikami Turnieju były dzieci i młodzież z gmin Powiatu Lublinieckiego, podzielona wg. trzech grup wiekowych:
- grupa I – szkoła podstawowa (21 osób),
- grupa II – szkoła gimnazjalna (21 osób),
- grupa III – szkoła ponadgimnazjalna (12 osób).
Każda grupa otrzymała do rozwiązania test zawierający 30 pytań o tematyce pożarniczej, z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pytań związanych z ochotniczą strażą pożarną.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji w poszczególnych grupach wiekowych klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

1.    W I grupie wiekowej do wyłonienia drugiego i trzeciego miejsca konieczna okazała się dogrywka na którą składał się test 30 pytań. Klasyfikacja końcowa dla I grupy wiekowej przedstawia się następująco:

  • 1 miejsce – Bartosz BURZYK – gmina Woźniki - uzyskując 27 pkt;
  • 2 miejsce – Jakub POPIELARZ – gmina Pawonków - uzyskując 25 pkt w teście podstawowym oraz 21 pkt w dogrywce;
  • 3 miejsce – Fabian KROLL – gmina Pawonków – uzyskując 25 pkt w teście podstawowym oraz 19 pkt w dogrywce.

2.    W II grupie wiekowej do wyłonienia drugiego i trzeciego miejsca konieczna okazała się także dogrywka. W trakcie dogrywki, którą stanowił test składający się z 30 pytań wyłoniono laureatów dla tej kategorii wiekowej. Klasyfikacja końcowa dla II grupy wiekowej przedstawia się następująco:

  • 1 miejsce – Artur PIETRUCHA – gmina Pawonków - uzyskując 27 pkt;
  • 2 miejsce – Monika LISIECKA – gmina Herby - uzyskując 23 pkt w teście podstawowym oraz 20 pkt w dogrywce;
  • 3 miejsce – Kinga GLOC – gmina Kochanowice – uzyskując 23 pkt w teście podstawowym oraz 19 pkt w dogrywce.

3.    W III grupie wiekowej dla wyłonienia trzeciego miejsca przeprowadzono dogrywkę, którą stanowił test z składający się z 5 pytań. Klasyfikacja końcowa dla III grupy wiekowej przedstawia się następująco:

             1 miejsce – Monika PIETRUCHA – gmina Pawonków - uzyskując 25 pkt;
             2 miejsce– Mateusz SMOL – gmina Boronów - uzyskując 24 pkt;
             3 miejsce – Przemysław KALEMBA – gmina Koszęcin – uzyskując 23 pkt w teście podstawowym oraz 1,5 w dogrywce.

 Wszyscy laureaci Turnieju otrzymali okolicznościowe Puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Lublinieckiego oraz nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej. Nagrody wręczyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Michał Chrząstek, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu Krzysztof Strzoda, przedstawiciel Starosty Powiatowego Marek Wręczycki oraz sekretarz Gminy Kochanowice Andrzej Domagała.
Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Siewierzu w dniu 26.04.2014r.