KONKURS PLASTYCZNY

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

wraz ze Starostą Lublinieckim,

który objął honorowy patronat nad konkursem,

zapraszają dzieci z przedszkoli naszego powiatu

do udziału w IV Powiatowym Konkursie Plastycznym 

pt. „Strażak przyjaciel dzieci”.

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym pod tytułem „Strażak przyjaciel dzieci”

 1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Lublińcu i objęty jest patronatem Starosty Lublinieckiego.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka – ratownika, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci.
 3. Uczestnicy konkursu:  dzieci przedszkoli powiatu lublinieckiego w wieku 3 – 6 lat.
  Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
 • I grupa: dzieci w wieku 5 – 6 lat (roczniki 2007 – 2008).
 • II grupa: dzieci w wieku 3 – 4 lat (roczniki 2009 – 2010),
 1. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż. Nie będą uwzględniane prace z plasteliny i kompozycje przestrzenne. Format prac konkursowych:  A4.
 2. Na odwrocie pracy powinno być podane: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nr lub nazwa i miejscowość przedszkola, tel. kontaktowy do przedszkola.
 3. Termin składania prac do 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2014 roku.
 5. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane w budynku Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu jak również zamieszczone na stronie internetowej www.straz-lubliniec.pl. Nadesłane prace stają się własnością komendy.