W wyniku przeprowadzonych testów ustalono co następuje:

- ilość osób zakwalifikowanych do oceny kandydatów - 5 osób,
- do testów stawiło się 5 osób,
- każdy kandydat musi zaliczyć test Harvarda z wynikiem sprawności min. 50,
- minimalną liczba punktów jakie kandydat musi zdobyć w teście sprawności fizycznej jest 46 punktów ( średnia punktów z 3 konkurencji - drążek, bieg 50 m i bieg 1000 m),

- z ogólnej liczby 5 osób wyniki były następujące:

Imię i Nazwisko

Test Harvarda

Średnia punktów z 3 konkurencji

Wyniki testów

Janusz JENSZCZOK 94,34 58 zaliczone
Sebastian KANDZIA 84,27 47,6 zaliczone
Michał SOŁTYKOWSKI 95,54 38 nie zaliczone
Mariusz CHMIEL 69,77 31,3 nie zaliczone
Adam BUDZIK 88,76 12,3 nie zaliczone

Osoby które zaliczyły testy zostały zakwalifikowane do dalszego etapu oceny.
Etap ten polega na sprawdzeniu w Krajowym Rejestrze Karnym czy były w przeszłości karane a następnie zostaną poddane ocenie przez Wojewódzką Komisje Lekarską MSW i A w Katowicach w celu sprawdzenia czy nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do służby w Państwowej Straży Pożarnej.