Zdjęcie Zajęcia praktyczne w ramach porozumienia z Zespołem Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu
W dniu 10 czerwca 2014 roku w Komendzie Powiatowej PSP odbyły się zajęcia praktyczne dla uczniów klas I - III mundurowych Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu. W ramach zajęć młodzież poznała sprzęt ratowniczy, podręczny sprzęt gaśniczy, armaturę wodną, pianową oraz ćwiczyli rozwijanie linii gaśniczej. Strażacy przybliżyli również uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy.