Zdjęcie III Sympozjum dla struktur ochrony przeciwpożarowej powiatu lublinieckiego

W dniu 8 lipca 2014r. na terenie naszej Komendy zostało zorganizowane III Sympozjum dla struktur ochrony przeciwpożarowej powiatu lublinieckiego. Głównym celem przedsięwzięcia było przedstawienie trendów w rozwoju specjalistycznego sprzętu ratowniczego a także odzieży specjalnej, które zaprezentowali przedstawicieli firm Prof-Bech oraz Deva Polska.
W prezentacji udział wzięli przedstawiciele UMiG i jednostek OSP Powiatu oraz Starostwa.

Zakres tematyczny sympozjum - prezentacja sprzętu,  wymiana doświadczeń pomiędzy ratownikami, dystrybutorami sprzętu, osobami zajmującymi się w gminach bezpieczeństwem, pozwoli na lepsze poznanie i zrozumienie potrzeb w zakresie realizacji zadań ratowniczych w aspekcie wydawania środków finansowych na wyposażanie  jednostek w odpowiedni sprzęt ratowniczy.
W ramach ww. przedsięwzięcia dla komendantów gminnych OSP i  pracowników zajmujących się w gminach zagadnieniami ochrony ppoż.  zorganizowano część dyskusyjną w zakresie spraw dotyczących bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych. Dyskutowano m.in. na temat dotacji KSRG, organizacji ćwiczeń gminnych OSP, rozwoju sieci ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym realizowanego przez jednostki  OSP. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie kierunków rozwoju działań ratowniczych jednostek OSP głównie z zakresie zadań do realizacji, wyposażania w sprzęt ratowniczy oraz  szkolenie strażaków ratowników OSP.