W dniu 12.11.2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Lublińcu przeprowadzona została prezentacja nt. "Kończę liceum mundurowe i co dalej – czy mogę zostać strażakiem ?". Prezentacja przeznaczona była dla uczniów III klas mundurowych. Celem prezentacji było przybliżenie uczniom zawodu strażaka poprzez omówienie następujących zagadnień: „Co oznacza słowo służba dla społeczeństwa. Kto może zostać strażakiem – predyspozycje. Jak wstąpić w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. – wymagania. Służba kandydacka – uczę się w szkole pożarniczej”. Kolejnym etapem w kierunku prezentacji naszego zawodu będzie wycieczka uczniów do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w listopadzie br.