Zdjęcie Ćwiczenia gminne OSP wrzesień - listopad 2014 r.

W miesiącu listopadzie odbyły się ćwiczenia gminne jednostek OSP w Gminach: Kochanowice, Ciasna, Pawonków oraz ćwiczenia OSP w Gminie Woźniki

Celem corocznych praktycznych zajęć  jest doskonalenie działań ratowniczych z różnych dziedzin. Ww. ćwiczenia obejmowały organizację i prowadzenie działań gaśniczych, ratownictwo drogowe oraz wysokościowe. Ratownicy OSP mieli okazję sprawdzić szeroka gamę posiadanego sprzętu ratowniczego, przećwiczyć metody jego sprawiania i zastosowania. Każde tego typu przedsięwzięcie pozwala na sprawdzenie mobilności i gotowości do podejmowania i realizacji zadań ratowniczych przez jednostki OSP. Komendanci gminni uzyskują cenne informacje w zakresie ewentualnego doposażania w przyszłości w sprzęt ratowniczy, który będzie mógł być  efektywnie wykorzystywany do działań . Ponadto otrzymują obraz poziomu wyszkolenia ratowników w poszczególnych jednostkach i jakie elementy należy wprowadzić do szkolenia aby wyeliminować stwierdzone niedociągnięcia.