Zdjęcie Wizyta uczniów III klas Mundurowych Zaspołu Szół nr 1 w Lublińcu w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W dniu 19 listopada 2014 roku uczniowie III klas mundurowych Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu zwiedzili Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W ramach wizyty strażacy zaprezentowali uczniom laboratorium fizykochemii spalania, szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, poligon oraz pomieszczenie komory dymowej. Zwiedzili również oddany w bieżącym roku nowy obiekt dydaktyczny, w którym znajdują się nowoczesne laboratoria.  Poznali codzienny rozkład służby kadeta uczącego się w szkole. Prelegenci szczegółowo omówili zasady naboru do szkoły. Wyświetlony został również film przedstawiający 20-lecie powstania szkoły.