W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Nie dla dymu” prowadzonej przez Komendę Główna PSP przy wsparciu Fundacji Orlen „Dar Serca” strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu przekazali Rodzinnym Domom Dziecka specjalne gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów w domach mieszkalnych.

W ramach akcji w dniu 22.12.2014 roku gaśnice zostały zawiezione do dwóch Rodzinnych Domów Dziecka na terenie powiatu lublinieckiego w miejscowości Koszęcin. Podczas przekazania gaśnic strażacy przeprowadzili prelekcję dotycząca zasad postepowania na wypadek pożaru oraz przeszkolono opiekunów jak posługiwać się gaśnicą. Sprawdzono przy okazji sprawność zamontowanych w ubiegłym roku czujników dymu.  Dzieciom przekazano drobne upominki strażackie