Zdjęcie COROCZNE SPOTKANIE EMERYTÓW i RENCISTÓW KP PSP w Lublińcu
W dniu 22 stycznia 2015 roku o godzinie 13.00 w restauracji "RAJSKA" w Lublińcu odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP. Przybyłych na spotkanie powitał Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Michał Chrząstek. W trakcie spotkania Komendant złożył wszystkim emerytom, rencistom i członkom ich rodzin życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.