Zdjęcie  „Ratowanie topielca” z udziałem Państwowej Straży Pożarnej oraz Lublinieckich Morsów

9 lutego br. na Kanale Grunwaldzkim odbyły się ćwiczenia praktyczne zastępów ratowniczych PSP oraz Lublinieckich Morsów.

Tematem ćwiczeń była organizacja akcji ratowniczej podczas zdarzenia na lodzie oraz propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się  w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia wśród społeczeństwa.
W przygotowanym przez morsów przeręblu zaimprowizowano załamanie się lodu pod człowiekiem.  Strażacy ewakuowali osoby poszkodowane na brzeg z wykorzystaniem deski lodowej oraz sprzętu specjalnie przeznaczonego do tego rodzaju akcji. Następnie poszkodowanym udzielono niezbędnej pomocy przedmedycznej.