W dniu 19 marca 2015 roku odbyły się coroczne ćwiczenia alarmowe Kompanii specjalnej powodziowej ,,Katowice 2” Centralnego Odwodu Operacyjnego. Siły i środki wchodzące w skład ww. związku taktycznego dojechały alarmowo do rejonu koncentracji, którym jest siedziba Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia skutecznych działań podczas zdarzeń związanych z powodziami. Dowództwo kompanii stanowią oficerowie z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, natomiast pojazdy oraz sprzęt tworzący ten związek taktyczny pochodzi z różnych komend województwa śląskiego.