Zamieszczamy linki do stron Komendy Głównej PSP oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące postępowania podczas silnych wiatrów.

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2582


http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/poradnik_wichury.pdf